Dnia 12 września 2017 r. cztery pary małżeńskie z gminy Świecie nad Osą zostały uhonorowane

medalami „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP.

W imieniu Prezydenta RP odznaczenia dla małżonków obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego wręczył Wójt Gminy Ireneusz Maj w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Malickiego i Kierownika USC Mirosławy Wojciechowskiej.

Medale otrzymali od lewej Państwo Barbara i Jan Korzeniak z Lisnowa-Zamku, Państwo Renata i Jan Grzuchowscy z Widlic, Państwo Krystyna i Kazimierz Gil z Rychnowa oraz Państwo Romualda i Jerzy Wiśniewscy z Rychnowa.

Przy wspólnym toaście władze samorządowe życzyły Jubilatom długich lat życia w zdrowiu i pomyślności.