Zakończyły się prace związane z remontem nawierzchni części drogi gminnej nr 041507C   w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty w km od 0+000 do km 1+935.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 034 873,43 zł w tym uzyskane dofinansowanie   z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  524 936,00 zł.

W ramach inwestycji przeprowadzony został remont nawierzchni w postaci nakładki bitumicznej o gr. 4 cm na długości 1935,00 mb oraz poboczy, które zostały wykonane  z kruszywa 0/31,5 mm o szerokości 75 cm z każdej strony.

Wykonawcą zadania była Firma Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Polędzie.