O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez GRAD na terenie Gminy Świecie nad Osą w dniu 01.06.2024 roku informuję, że Gmina Świecie nad Osą wystąpiła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat. Gospodarstwa rolne, w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych Gradem do dnia 21.06.2024 r. Złożone wnioski będą podstawą do pracy przez Komisję ds. szacowania strat powołaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji i Promocji od poniedziałku do czwartku w godz. 700 – 1530, oraz piątki w godz. 700 - 1300  do dnia 21 czerwca 2024 roku.

 

  Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Świecie nad Osą oraz na stronie internetowej http://www.swiecienadosa.pl/
i https://www.swiecienadosa.4bip.pl/

 

 

Wójt Gminy Świecie nad Osą
 /-/ Małgorzata Taranowicz