Wójt Gminy Świecie nad Osą podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem z mieszkaniowego zasobu Gminy Świecie nad Osą