POSTANOWIENIE NR 69/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU II
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Świecie nad Osą na stałe obwody głosowania