INFORMUJEMY OSOBY UPRAWNIONE DO PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ
Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 R.
 
INFORMUJEMY OSOBY UPRAWNIONE DO PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY WNIOSKU W 2022 ROKU, ŻE DO DNIA 31 STYCZNIA br. w SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA w 2023 ROKU
SPRZEDAŻ WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE DO DNIA 30 KWIETNIA 2023 ROKU
ZAKUPU WĘGLA MOZNA DOKONYWAĆ W ILOŚCIACH DEKLAROWANYCH WE WNIOSKACH ZŁOŻONYCH DO KOŃCA GRUDNIA 2022 R. ORAZ SKŁADANYCH W STYCZNIU 2023 R. PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.
W CELU DOKONANIA ZAKUPU NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE POD WSKAZANYMI NIŻEJ DANYM KONTAKTOWYMI:
PHU MAN Jan Hofman
ADRES: ŚWIECIE NAD OSĄ 15
TEL.
56 466 16 76 ;
602 242 716 lub 609 763 969