Indyki i gulganie czyli rozmowy z człowiekiem - YouTube

W środę 11 stycznia 2023 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował o wykryciu ogniska ptasiej grypy w regionie. Wirus dotarł do fermy indyków w Linowie w powiecie grudziądzkim.

Wojewoda podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym

 • teren ok. 3 km wokół miejsca stwierdzenia choroby, określono jako zapowietrzony.
 • obszar w pobliżu ok. 10 km został uznany jako zagrożony ptasią grypą i obejmuje
  on również część powiatów: brodnickiego oraz wąbrzeskiego.

Na terenie zapowietrzonym m.in. właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego takich jak np. maty dezynfekujące.

Ptasia grypa: Obszar zapowietrzony w Kujawsko-Pomorskiem:

 • Linowo, Rychnowo i Świecie nad Osą – gmina Świecie nad Osą;
 • Boguszewo, Słup, Gruta, Jasiewo, Mełno – gmina Gruta.

Ptasia grypa: Obszar zagrożony w Kujawsko-Pomorskiem:

 • powiat grudziądzki w gminie Świecie nad Osą, miejscowości: Białobłoty, Bursztynowo, Karolewo, Kitnówko, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Szarnoś i Widlice;
 • powiat grudziądzki w gminie Gruta, miejscowości: Annowo, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Kitnowo, Okonin, Orle, Salno, Plemięta,Nicwałd;
 • powiat grudziądzki w gminie Łasin, miejscowości Bogdanki, Jakubkowo, Łasin, Nowe Mosty, Przesławice, Szczepanki i Wybudowanie Łasińskie, Szosnowo Szlacheckie, Nowe Błonowo;
 • powiat grudziądzki w gminie Rogóźno, miejscowości: Rogóźno Zamek, Bukowiec;
 • powiat grudziądzki w gminie Radzyń Chełmiński, miejscowości Czeczewo, Gołębiewo, Nowy Dwór, Radzyń Chełmiński, Rywałd, Stara Ruda, Szumiłowo, Zakrzewo, Kneblowo, Mazanki, Radzyń Wybudowanie;
 • powiat brodnicki w gminie Jabłonowo Pomorskie, miejscowości: Adamowo, Budziszewo, Buk Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Jabłonowo-Zamek, Szczepanki, Nowa Wieś;
 • powiat wąbrzeski w gminie Książki, miejscowości: Blizno, Blizienko i Szczuplinki.

Nakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym grypą ptaków to m.in.:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach, aby uniemożliwić im kontakt z innymi ptakami;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego, wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące

Zakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym to m.in.:

 • przemieszczania drobiu;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody powiatowego lekarza weterynarii (tylko na zapowietrzonym);
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę;
 • organizowania polowań na ptaki łowne;
 • organizowania targów i wystaw z udziałem drobiu lub innych ptaków (obszar zagrożony).

Obowiązuje co najmniej 21 dni od dnia zakończenia czyszczenia i odkażania ogniska na obszarze zapowietrzonym, co najmniej 30 dni na obszarze zagrożonym.

W załączeniu Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  oraz informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grudziądzu dla hodowców drobiu.