Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
na terenie Gminy Świecie nad Osą

 

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie                              50 szt.

Liczba zawartych umów                                                                           45 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                                             27 szt.

Kwota wypłaconych dotacji                                                        304 851,29 zł