2022-12-12

OGŁOSZENIE- RAPORT WRAZ Z WYNIKIEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2022-2030

RAPORT WRAZ Z WYNIKIEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2022-2030
Świecie nad