Informacja o wyniku przetargu

INFORMUJĘ
o wyniku I - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świecie nad Osą
oznaczonej działką nr 245 o pow. 0,54 ha
 

 

 

 

Informacja o wyniku przetargu

INFORMUJĘ
o wyniku II - go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Lisnowo oznaczonej działką nr 103/8 o pow. 0,08 ha
 

Załączniki