PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 041505C W MIEJSCOWOŚCI BURSZTYNOWO
Trwają prace związane z przebudową drugiej części drogi gminnej nr 041505C w miejscowości Bursztynowo.
Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 445 376,00 zł.
Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.