Gmina Świecie nad Osą podjęła prace nad Strategią Rozwoju na lata 2022-2030 – dokumentu mającego charakter strategiczny, ukazującego najważniejsze kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego.

Pierwszym z etapów opracowania Strategii jest skierowanie ankiety do mieszkańców w zakresie oceny obecnych warunków i jakości życia wraz ze wskazaniem lokalnego zapotrzebowania na realizację inwestycji i podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju Gminy.  Etap ten pozwoli  również ocenić poziom realizacji założonych kierunków strategicznych, wynikających z poprzedniej Strategii.

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem https://www.survio.com/survey/d/I3A4F2A4C9M9X3W9R.  Wypełnienie ankiety zajmie niespełna 15 minut, a jej wyniki pozwolą poznać poglądy, opinie i potrzeby społeczności lokalnej. Będą one podstawą do opracowania dalszej polityki rozwoju Gminy na kolejna lata i wnioskowania o środki zewnętrzne na realizację zamierzonych działań. 

Ankieta jest całkowicie anonimowa, zaś jej wyniki będą publikowane jedynie w formie zbiorczej. Badanie ankietowe otwarte będzie w terminie od 30.06 do 25.07.2022 r.